Zakres polisy

Ubezpieczenie Podróżne eSKY.pl & Travel Guard zapewni Państwu komfort w czasie podróży zagranicznych. Jest to produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przeznaczony dla osób, które cenią sobie poczucie bezpieczeństwa w podróży.

PAKIET UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Sumy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego

Ubezpieczenie opóźnienia lotu (opóźnienie pow. 4h)

€ 150

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance

€ 150 000

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - uszczerbek

€ 6 000

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - śmierć

€ 6 000

Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego

€ 1 000

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie

€ 200 000

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy

€ 10 000

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego

€ 500

ASSISTANCE

Sumy ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego

Całodobowy dyżur telefoniczny Travel Guard

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania

Bez limitu

Transport zwłok Ubezpieczonego

Bez limitu

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

48 h

Przekazywanie pilnych informacji

Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci

Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej

Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego

Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu

€ 6 000

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

€ 250

Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

€ 20 na każdy dzień dla 1 osoby

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

€ 20 na każdy dzień dla 1 osoby

Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego

Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego

Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego

Napad i kradzież przy bankomacie

€ 150

Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróż

€ 3 200

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana:

  • na terytoriach państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi oraz z włączeniem obszarów międzynarodowych, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego - strefa E;
  • na terytoriach wszystkich państw świata z włączeniem obszarów międzynarodowych, z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego - strefa Ś.

Dodatkowe ryzyka włączone do oferty bezskładkowo:

  • Przedstawiony zakres ochrony uwzględnia ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportów (np. narciarstwo, snowboard, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu);
  • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych o 48h;
  • Ubezpieczenie telefonu przenośnego, sprzętu fotograficznego, sprzętu służącego do nagrywania i odtwarzania dźwięku na wypadek rabunku.
  • Zwrot kosztów karnetów na wyciąg narciarski;
  • Wypłata świadczenia w przypadku zamknięcia tras zjazdowych;
  • Pokrycie kosztów za wypożyczenie sprzętu sportowego.

Ponadto w ramach składki podanej w ubezpieczyciel gwarantuje:

  • Zwrot gotówki w przypadku napadu przy bankomacie - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwrot pieniędzy pobranych z bankomatu na całym Świecie, jeżeli Ubezpieczony przebywający w podróży zagranicznej zostanie okradziony w ciągu 15 minut od momentu pobrania pieniędzy. Dotyczy wyjazdu zagranicznego trwającego nie dłużej niż 16 dni;
  • Ochronę mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje włamanie do mieszkania, zniszczenie mienia lub przedmiotów podczas pobytu Ubezpieczonego w podróży zagranicznej, tzn. mebli, ubrań, sprzętu RTV i AGD. Ponadto zwrot skradzionej gotówki do równowartości 200 euro. Dotyczy wyjazdu zagranicznego trwającego nie dłużej niż 16 dni.

Likwidacja szkód

Zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia obejmującej ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance Travel Guard wykonuje za pośrednictwem Travel Guard. Organizowanie świadczeń odbywa się w sposób bardzo szybki, sprawny i skuteczny. Niesienie pomocy Klientom Travel Guard na całym świecie jest możliwe dzięki profesjonalnym dostawcom usług tworzących renomowaną sieć usługodawców. Są to najlepsi, sprawdzeni i doświadczeni specjaliści z każdej dziedziny – lekarze, tłumacze, prawnicy, rzeczoznawcy itp. Kliniki medyczne, szpitale, lekarze, pielęgniarki, firmy transportu medycznego i inne wyspecjalizowane firmy współpracują z Travel Guard, gotowe w każdej chwili interweniować na rzecz  Klientów Travel Guard.
W zależności od sytuacji, tak szybko jak tylko to możliwe Travel Guard organizuje wszelką pomoc potrzebną w nagłych zdarzeniach - od zorganizowania wizyty u lekarza czy pobytu w szpitalu, aż po repatriację medyczną z każdego miejsca na świecie lub przeprowadzenie akcji poszukiwawczej w górach i na morzu.

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody wynikającej z umowy ubezpieczenia, Poszkodowany zobowiązany jest do bezzwłocznego kontaktu z Travel Guard, które zorganizuje niezbędną pomoc oraz poinformuje o dalszym postępowaniu. Centrum Travel Guard czynne jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Po to, by z punktu widzenia Klienta korzystanie z assistance było tak proste, przez całą dobę, na całym świecie czuwa sztab ludzi gotowych do natychmiastowej interwencji. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, wspartym najnowocześniejszymi technologiami, Travel Guard może zorganizować nawet najbardziej skomplikowaną pomoc w każdym zakątku świata.
Korzystanie z usług jest bardzo proste, w razie potrzeby wystarczy tylko jeden telefon do Travel Guard i Poszkodowany uzyska profesjonalną pomoc.

*Powyższy Zakres ubezpieczenia służy wyłącznie celom informacyjnym, dokumentem prawnym jest zawartość Polisy oraz OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia